Uttar Dinajpur

KVK Address : P.O. Chopra, Uttar Dinajpur

Contact details : Dr Dhananjoy Mandal, Head KVK, Contact No.: +91-9475164047

Email : kvk.uttardinajpur@icar.gov.in;udpkvk@gmail.com

Pincode : 733216

Host Institute Address : Uttar Banga Krishi Vishwa Vidyalaya Pundibari-Coochbehar

Website

Location

P.O. Chopra, Uttar Dinajpur

 

Comments