Pratapgarh

KVK Address : Raja Dinesh Singh KVK,Avadheshpuram Campus,PO. Lala Bajar, Kalakankar,Distt. Pratapgarh

Contact details : Dr AKHILESH KUMAR SRIVASTAVA, Head KVK, Contact No.: +91-9415143774

Landline No : 05341

Email : kvk.Pratapgarh@icar.gov.in;kvkpratapgarh@gmail.com

Pincode : 229408

Host Institute Address : Raja Avadesh Singh Memorial Society Kalakankar, Dist.Pratapgarh-(U.P.)

Website

Location

Raja Dinesh Singh KVK,Avadheshpuram Campus,PO. Lala Bajar, Kalakankar,Distt. Pratapgarh

 

Comments