Kaimur (Bhabua)

KVK Address : Krishi Vigyan Kendra, Village-Adhaura, Post-Adhaura, Distt. Kaimur (Bhabua)

Contact details : Dr Sada  Nand Rai , Head KVK, Contact No.: +91-9430567345

Email : kvk.kaimur@icar.gov.in;kaimurkvk@gmail.com

Pincode : 821116

Host Institute Address : Vanvasi Seva Kendra Adhaura, Kaimur (Bhabua), Bihar

Website

Location

Krishi Vigyan Kendra, Village-Adhaura, Post-Adhaura, Distt. Kaimur (Bhabua)

 

Comments