Govindnagar Bankhedi

KVK Address : Krishi Vigyan Kendra Hoshangabad ,Paliya-Pipariya, Govindnagar,Tah- Bankhedi,Dist- Hoshangabad M.P.

Contact details : Mr Brajesh namdev , Head KVK, Contact No.: +91-9713029007

Email : ;kvkgovindnagar2017@gmail.com

Pincode : 461990

Host Institute Address : Bhau Sahab Bhuskute Smriti Lok Nyas Govind Nagar,Tehsil-Bankhedi,District Hoshangabad

Website

Location

Krishi Vigyan Kendra Hoshangabad ,Paliya-Pipariya, Govindnagar,Tah- Bankhedi,Dist- Hoshangabad M.P.

 

Comments