Bhadohi

KVK Address : ICAR-KRISHI VIGYAN KENDRA, VILLAGE - BEJWAN, POST - UGAPUR (AURAI),BHADOHI(U.P.)

Contact details : Dr Vishvendu , Dwivedi, Head KVK, Contact No.: +91-9431069463

Landline No : 0

Fax No : 05443 – 229007

Email : kvk.SRNagar@icar.gov.in;kvksrn@gmail.com

Pincode : 221301

Host Institute Address : ICAR Indian Institute of Vegetable Research P. B. No. 1, Jakhini, Shahanshahpur, Varanasi, Uttar Pradesh

Website

Location

ICAR-KRISHI VIGYAN KENDRA, VILLAGE - BEJWAN, POST - UGAPUR (AURAI),BHADOHI(U.P.)

 

Comments