மொட்டை மாடியில் சுண்டக்காய் தோட்டம் வளர்க்க குறிப்புகள்

By News7 Tamil on 30 Jan 2016 | read
   12169


சுண்டக்காய் வளர்க்க ஒரு மிகவும் எளிதான செடி ஆகும். நாம் பால்கனியில் அல்லது மொட்டை மாடியில் போன்ற சிறிய இடத்தில் வளர்க்க முடியும். அது மிகவும் மருத்துவ நன்மைகள் வாய்ந்தது. நாம் 2 நாட்கள் மோரில் சுண்டக்காயை ஊற வைத்து சமையலுக்கு பயன்படுத்த முடியும்.

 

Comments