உங்கள் சமையலறை தோட்டத்தில் அண்டவாயு வளர்க்க குறிப்புகள்

By News7 Tamil on 01 Feb 2016 | read
  142124


அண்டவாயு முக்கியமாக மலச்சிக்கல் அகற்ற உதவுகிறது, இது ஒரு மருத்துவ மூலிகை. இது வாயு மற்றும் அமிலத்தன்மை பிரச்சினைகளை நீக்குகிறது. வெறும் தொட்டிகளில் அல்லது கொள்கலன்களில் விதைகள் தூவி மிக எளிதாக வளர்க்கலாம். மார்பக பால் உற்பத்தி அதிகரிக்க உதவுகிறது.

 

Comments