மாடி தோட்டத்தில் மண் இல்லாத சாகுபடி பற்றிய குறிப்புகள்

By News7 Tamil on 15 Feb 2016 | read
    9102


இந்த வீடியோ மண் இல்லாத சாகுபடி குறித்து விளக்குகிறது. இது மிகவும் எளிதான முறையில் செய்யக்கூடிய முறை மற்றும் இதன் மூலம் கரிம காய்கனிகளை நம் வீடு மாடி தோட்டத்தில் இருந்தே பெற முடியும்.

 

Comments