தினசரி வானிலை அறிக்கை

By Punjab Agricultural University on 16 Dec 2016
    084

Copyright

 
http://web.pau.edu

17.12.16 க்கு முன்

அடுத்த 24 நாட்களில் லூதியானா மற்றும் அதன் அருகில் உள்ள பகுதிகளில் காலை நேரங்களில் மூடுபனி மற்றும் மாலை மணி நேரத்திற்கு ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம் சாத்தியம் உள்ளது

பி.யூ.ஓ.வில் பின்வரும் விவரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன

அக்ரோமெட் ஆய்வுக்கூடம்:

குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை (0730 மணி) 5.2 0 சி

அதிகபட்ச வெப்பநிலை (1430 மணி) 20.6 0 சி

காலை சார்பு ஈரப்பதம் (0730 மணி) 97%

மாலை சார்பற்ற ஈரப்பதம் (1430hr) 50%

ஆவியாதல் (இன்று 0830 வரையிலான முடிவு) 1.5 மிமீ

மழைப்பொழிவு 1430 இன்று) 0.0 மிமீ

நாள் நீளம் 10 Hr 09 min

 

Comments