தழுதாழை - மாடி தோட்டத்தில் வளர்த்து பயன் பெறுங்கள்

By News7 Tamil on 12 Feb 2016 | read
    025

மூலிகைகள் உணவு, வாசனை, மருத்துவம், மற்றும் வாசனைக்காக பயன்படுத்தபடுகிறது. சில மூலிகைகள் சமையலறையிலும் பயன்படுத்தபடுகிறது.  உங்கள் சொந்த மாடி தோட்டத்தில் தழுதாழை மூலிகையை வளர்த்து பயன் பெறுங்கள்.

 

Comments