முடக்கத்தான் கீரை - மாடி தோட்டம் மிக எளிதான முறையில் வளர்க்கலாம்

By News7 Tamil on 03 Feb 2016 | read
    026


மாடி தோட்டம் மிக எளிதான முறையில் தேவையற்ற பாத்திரங்களில், டப்பாகளில் அல்லது தொட்டிகளில் வைத்து வளர்க்கலாம். நமக்கு தேவையான காய்கறிகள், பூக்கள், கீரை போன்றவற்றை மாடி தோட்டத்தில் இருந்தே பெறலாம். நாமும் மருத்துவ மூலிகைகள் தாவர முடியும். முடக்கத்தான் கீரை இயற்கை மூலிகை ஏராளமான மருத்துவ நோக்கங்களுக்காக உதவுகிறது.
அது வெப்ப நிலை மற்றும் நன்கு வடிகட்டப்படும் மண்ணில் வைத்து இருக்க வேண்டும். நாம் நன்றாக தாவரத்திற்கு நீர் ஊற்றி பராமரிக்க வேண்டும்.


 

Comments