மண் குறைவான விவசாயமும் மற்றும் அதன் மந்திர தாக்கமும்

By News7 Tamil on 10 Feb 2016


மண் குறைவான விவசாயம் மூலம் மிகவும் மலிவான முறையில் மாடி தோட்டம் அமைக்கலாம். அது மிகவும் குறைவான விலை கொண்டது. நம் வீட்லேயே ஆர்கானிக் காய்கறிகளை பெற முடியும்.