மண் குறைவான விவசாயமும் மற்றும் அதன் மந்திர தாக்கமும்

By News7 Tamil on 10 Feb 2016 | read
    323


மண் குறைவான விவசாயம் மூலம் மிகவும் மலிவான முறையில் மாடி தோட்டம் அமைக்கலாம். அது மிகவும் குறைவான விலை கொண்டது. நம் வீட்லேயே ஆர்கானிக் காய்கறிகளை பெற முடியும்.

 

Comments