ரப்பர் மரங்கள் வளர்ப்பு

By TamilNadu Agricultural University on 30 May 2016 | read
    0286


ரப்பர் தோட்ட மரங்கள் வளர்த்து நல்ல வருமானம் பெற்று வருகிறார். மாவட்ட பொறியியல் வேளாண் துறை மூலம் ரப்பர் தோட்ட மரங்களுக்கு பூச்சி மருந்து தெளிக்கும் கருவியினை பெற்று லாபம் அடைந்ததாக கூறுகிறார்.

 

Comments