அரிசி விளைச்சல்

By TamilNadu Agricultural University on 05 Mar 2016 | read
    040


பொன்னி அரிசி விளைச்சலில் பூச்சி தாக்குதல் அதிகம் வருவதால் நஷ்டம் ஏற்பட்டு வந்ததாகவும் திருச்சி வேளாண் அறிவியல் துறையின் துணையோடு வேறு ரகங்கள் பெற்று சாகுபடி செய்தோம். பூச்சி எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் கொண்ட பயிர்களாக அமைந்ததால் அதிக லாபம் பெற்று வெற்றி கண்டோம்.

 

Comments