உங்கள் சொந்த மாடி தோட்டத்தில் மூலிகை செடிகள் வளர்க்கலாம்.

By News7 Tamil on 12 Feb 2016 | read
   1143

எலியாஸ் பாஷா தோட்டக்கலைத் துறையினர் தனது வீட்டில் மாடி தோட்டத்தை அமைக்க எவ்வளவு உதவினர் என்று விளக்குகிறார். அது ஒரு திருப்திகரமான அனுபவமாக இருந்தது மற்றும் ஆர்கானிக் காய்கறிகள் கிடைத்ததை விளக்குகிறார்.

 

Comments