வீட்டில் செய்த ஆர்கானிக் பூச்சிக்கொல்லிகள்

By News7 Tamil on 10 Feb 2016 | read
    142


ஆர்கானிக் பூச்சிக்கட்டுப்பாடு குறிப்புகள் - இயற்கை பூச்சிக்கட்டுப்பாடு தடுத்தல் முறைகள் கட்டமனக்கு கரைச்சல் மற்றும் துளசி கரைச்சல். குறிப்பாக துளசி கரைச்சல் பழ மரகளிளிருந்து பூச்சியை விரட்ட உதவுகிறது.

 

Comments