கால்நடை துறை

By TamilNadu Agricultural University on 05 Mar 2016 | read
    073


கால்நடை துறையில் வெற்றி கண்டதை பற்றி இந்த விவசாயி விளக்குகிறார். கால்நடை பண்ணை பராமரிப்பு துறை பல்வேறு நவீன தொழிநுட்பம் மூலம் செலவைக் குறைத்து அதிகம் லாபம் பெற்று வருவாதாக கூறுகிறார். கொள்முதல் செய்ததை அவர்களே நேரில் வந்து பெற்று கொள்கிறார்கள்.

 

Comments