ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ மூலிகை தோட்டம்

By News7 Tamil on 23 Feb 2016 | read
    197


மூலிகைகள் உணவு, வாசனை அல்லது மருத்துவம் பொருட்களாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சில நேரங்களில் சமையல் மசாலாவாகவும் பயன்படுத்தி மூலிகைகளை வேறுபடுத்துலாம்

 

Comments