ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம்

By TamilNadu Agricultural University on 11 Mar 2016 | read
  1 0165


ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தில் ஆடு,மாடு மற்றும் கோழி வளர்த்து வருகிறேன். விவசாயம் மட்டுமில்லாமல் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்தையும் சேர்த்து செய்தோமானால் கண்டிப்பான லாபம் கிடைக்கும் என்று நம்பிக்கை ஊட்டுகிறார்.

 

Comments