மீன் வளர்ப்பு

By TamilNadu Agricultural University on 03 Mar 2016 | read
    169

மீன் வளர்ப்பு தொழிலில் ஈடுபட்டு குறைந்த செலவில் அதிக வருமானம் ஈட்டி வருவதாக இந்த விவசாயி தெரிவிக்கிறார். நவீன தொழில்நுட்பம் மூலம் மீன் வளர்ப்பு பண்ணையில் கோழி வளர்ப்பும் செய்து வருவதால் கோழி கழிவுகள் மூலம் நல்ல பாசி உருவாவதால் தீவனம் செலவு குறைந்து நல்ல லாபம் கிடைக்கிறது.

 

Comments