எண்ணெய் பண்ணை சாகுபடி

By TamilNadu Agricultural University on 16 Mar 2016 | read
    0154

TNAU வின் அறிவுரையின் படியும் அரசு மானியத்தோடும் எண்ணெய் பண்ணை சாகுபடி செய்து வருகிறார். பாம் ஆயிலில் தொடங்கி இப்போது குறைந்த செலவில் அதிகமான வருமானம் பெற்று வருகிறார். விவசாயத்தை விட இந்த தொழில் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என உறுதிப்பட கூறுகிறார்.


 

Comments