நம்மாழ்வார் மழை நீர் குறித்தும் அவற்றை சேமிப்பது குறித்தும் விளக்குகிறார்

By Nammalvar Videos on 20 Apr 2016 | read
    1595


நம்மாழ்வார் விவசாயிகள் தற்கொலை குறித்து வருந்துகிறார். மழை நீர் குறித்தும் அவற்றை சேமிப்பது குறித்தும் விளக்குகிறார். நீரின் அவசியமும் அவற்றின் சுழற்சி முறையும் பற்றி விளக்குகிறார். தண்ணீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வையும் தருகிறார்.

 

Comments