கறிவேப்பிலை வளர்ப்பு

By News7 Tamil on 02 Feb 2016


கறிவேப்பிலை வளர்க்க எளிதாக இருக்கும். அது சிறிய இடத்தில் வளர கூடிய தாவரமாகும். நறுமண கறிவேப்பிலை செரிமான சக்தியை அதிகரிக்கிறது. இது எண்ணற்ற சுகாதார நலன்கள் கொண்டது மற்றும் தினசரி சமையலில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.