பேய் விரட்டி குறித்த பயன்கள்

By News7 Tamil on 15 Feb 2016 | read
    115


இந்த வீடியோ பேய் விரட்டி மற்றும் பொடுதலை குறித்த பயன்களை விளக்குகிறது. இந்த மூலிகைகளை நம் மாடி தோட்டத்தில் பயிரிட்டு இதன் பலன்களை பெறுவோம்.

 

Comments