இயற்கையாகவே வாழை & மரவள்ளிக்கிழங்கு வளர்க்க குறிப்புகள்

By News7 Tamil on 03 Feb 2016 | read
    1106


உணவே மருந்து என்பது இந்தியாவின் கூற்று ஆகும். வாழையின் ஒவ்வொரு அங்கமும் மருத்துவ தன்மை வாய்ந்தது. மரவள்ளிக்கிழங்கு அதிக சத்துக்கள் நிறைந்த உணவாகும். எனவே இவ்விரண்டு மரங்களையும் தோட்டத்தில் வைத்து வளர்ப்பது அவசியமாகும்.

 

Comments