ஆடுதோடா - உங்கள் மாடி தோட்டத்தில் எளிமையாக வளர்க்கலாம்

By News7 Tamil on 12 Feb 2016 | read
    027


ஆடுதோடா நிறைய மருத்துவ பயன்கள் கொண்டது. குளிர் மற்றும் இருமல் போன்ற அன்றாட நோய்களிலிருந்து விடுபட உதவுகிறது. உங்கள் சொந்த மாடி தோட்டத்தில் ஆடுதோடா மூலிகையை வளர்த்து பயன் பெறுங்கள்.

 

Comments