ஆகாசகருட மூலிகை - வளர்ப்பு முறை

By News7 Tamil on 15 Feb 2016


ஆகாசகருட மூலிகை அணைத்து வகை நோய்களையும் மற்றும் கடின நோயாகிய கேன்சர், HIV போன்ற நோய்களையும் தீர்க்கும் குணம் கொண்டது. இந்த கிழங்கை தொட்டிகளில் வைத்து மாடி தோட்டத்தில் வளர்த்து பயன் பெறலாம்..