ஆகாசகருட மூலிகை - வளர்ப்பு முறை

By News7 Tamil on 15 Feb 2016 | read
  48287


ஆகாசகருட மூலிகை அணைத்து வகை நோய்களையும் மற்றும் கடின நோயாகிய கேன்சர், HIV போன்ற நோய்களையும் தீர்க்கும் குணம் கொண்டது. இந்த கிழங்கை தொட்டிகளில் வைத்து மாடி தோட்டத்தில் வளர்த்து பயன் பெறலாம்..

 

Comments