34 சென்டில் விவசாயம்

பெலிக்ஸ் தனக்கு தேவையான உணவை தானே உற்பத்தி செய்து கொள்கிறார். 34 சென்டில் காய்கறிகள்,பழங்கள், பூக்கள்,மூலிகைகள் என எல்லாவற்றையும் தானே சாகுபடி செய்து கொள்கிறார். ஆடு,கோழி,மீன் என எல்லாவற்றையும் வீட்டிலேயே வளர்க்கிறார்.